Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy! 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego do udziału w XX Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

PolEcho 2018

Zapraszamy Państwa do Katowic, do znanego już zapewne Państwu  Międzynarodowego Centrum Kongresowego zlokalizowanego w sąsiedztwie Katowickiego Spodka. Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 maja 2018 roku.

Komitet Naukowy przygotował atrakcyjny program zawierający sesje prezentujące aktualne wytyczne w zakresie obrazowania echokardiograficznego a także sesje tematyczne dotyczące codziennych „gorących” tematów praktycznego wykorzystania tej metody w powiązaniu z innymi technikami obrazowania serca i naczyń.

W programie konferencji przewidziano także sesje prac oryginalnych w formie sesji posterowych, a ciesząca się zawsze dużą popularnością Sesja ciekawych przypadków klinicznych urozmaicona będzie możliwością głosowania elektronicznego w ramach quizu. Osoby pragnące doskonalić swoją wiedzę w zakresie zasad wykonywania badań echokardiograficznych będą miały możliwość uczestniczenia w kursach TTE, TEE i tzw. nowych technik echo. Będzie również możliwość zapisania się na warsztaty echo z zakresu nowych technik oraz na spotkanie z Ekspertem, Gościem naszej Konferencji

Wystawa firm sprzętowych zapewni Państwu możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi w zakresie echokardiografii, a stoiska firm farmaceutycznych zaprezentują swój arsenał najnowszych leków stosowanych w chorobach serca i naczyń.

Komitet Organizacyjny dołoży wszelkich starań aby pobyt Państwa w Katowicach był dobrze wspominany.

Do zobaczenia w Katowicach

Prof. Olga Trojnarska
Przewodnicząca Sekcji Echokardiografii PTK

Prof. Zbigniew Gąsior
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Program
ramowy

Piątek 11.05.2018


Sala A B C

 

10:00-12:00 Sesja przypadków – QUIZ z głosowaniem elektronicznym (smartfony)

11:00-12:00 Sesja moderowanych plakatów (dla młodych naukowców do 35 r.ż., po angielsku)

12:00-13:00 Sesja plakatowa

13:00-14:00 Otwarcie Konferencji

Wykład inauguracyjny: Frank Flachskamof (SE): "Multimodality imaging in aortic diseases”

 

14:00-15:30 ECHO w niewydolności serca – teoria a praktyka w Polsce

 1. Diagnostyka przewlekłej niewydolności serca – czy potrzebujemy BNP?
 2. ECHO w HFpEF – wskaźniki przydatne w rozpoznaniu
 3. ECHO na izbie przyjęć i na dyżurze – czy wykorzystywane prawidłowo?
 4. ECHO w ocenie skuteczności leczenia niewydolności serca – czy potrzebne?
 5. LVAD/HTx – kwalifikacja i ocena po zabiegu
 6. Dyskusja

15:30-16:00 Lunch

16:00-17:30 Wskazania do interwencji zabiegowej u chorego z wadą zastawkową, co nowego po pięciu latach  

 1. Zwężenie zastawki aortalnej   
 2. Niedomykalność aortalna
 3. Zwężenie zastawki mitralnej
 4. Organiczna niedomykalność mitralna 
 5. Czynnościowa niedomykalność mitralna  
 6. Dyskusja

 

Sala D

 

16.00–16.45  Spotkanie z Ekspertem: prof. Frank Flachskampf

Temat: Ocena dysfunkcji rozkurczowej lewej komory

Przypadek

Dyskusja

Obecność uczestników po uprzednim zapisaniu się na sesję (liczba miejsc 30)

17:30-19:00 Echokardiografia obciążeniowa w pozawieńcowych wskazaniach

 1. Protokoły testów obciążeniowych
 2. Wady zastawkowe
 3. Wady wrodzone i kardiomiopatie 
 4. Wytyczne a praktyka kliniczna
 5. Nowe możliwości w ocenie czynnościowej
 6. Dyskusja


Sobota 12.05.2018

 

Sala A B9:00-10:30 Kiedy ECHO nie wystarcza? – rola NMT i CT

 1. Wady „lewej strony” serca
 2. Wady „prawej strony” serca
 3. Kardiomioptaptia rozstrzeniowa i przerostowa
 4. Inne kardiomiopatie   
 5. W jakich sytuacjach klinicznych wybrać CT
 6. Dyskusja

10:30-11.00 Przerwa kawowa

11:00-12:30 Prawa komora – budowa, funkcja i rokowanie

 1. Prawidłowa morfologia i funkcja prawej komory w ECHO
 2. Arytmogena kardiomiopatia prawokomorowa
 3. Nadciśnienie płucne
 4. Wady wrodzone serca
 5. U pacjentów przed planowaną implantacją urządzeń wspomagających
 6. Dyskusja

12:30-13:30 Lunch

13:30-15:00 Komunikacja pomiędzy lewą a prawą stroną serca?

 1. Kogo kierować do zamknięcia PFO
 2. Problematyczne ASD
 3. Wrodzone VSD
 4. Zespół Eisenmengera
 5. Ubytek międzykomorowy w przebiegu zawału
 6. Dyskusja

15:00-15.30 Przerwa kawowa

15:30-17:00 Terapia resynchronizująca – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy

 1. Metody oceny asynchronii skurczu
 2. Echokardiografia w kwalifikacji chorych do CRT: od wytycznych po praktykę kliniczną
 3. Optymalizacja ustawień CRT-P
 4. Wpływ terapii resynchronizującej na przebudowę niewydolnego serca
 5. Czy potrzebujemy CRTeam?   

 

Sala C


8:30-10:30 TTE od podstaw – kurs

 1. Anatomia echokardiograficzna
 2. Ocena funkcji skurczowej LV i RV
 3. Ocena funkcji rozkurczowej
 4. Ocena niedomykalności
 5. Ocena zwężeń
 6. Ocena wad wrodzonych

10:30-11.00 Przerwa kawowa 

11:00-12:30 TEE od podstaw – kurs

 1. Standardy wykonywania badań, anatomia, projekcje
 2. Wady zastawki mitralnej
 3. Wady zastawki aortalnej i aorty
 4. Migotanie przedsionków. Zatorowość sercowopochodna
 5. Monitorowanie zabiegów przezskórnych i chirurgicznych
 6. Ocena sztucznych zastawek serca

12:30-13:30 Lunch

13:30-15:00 Echokardiografia w ocenie zastawki aortalnej i aorty – kurs

 1. Dwupłatkowa zastawka aortalna
 2. Zespół Marfana
 3. Koarktacja aorty
 4. Ostry zespół aortalny
 5. Dyskusja

15:00-15.30 Przerwa kawowa 

15:30-17:00 Nowe techniki echokardiograficzne od podstaw – kurs

 1. Echokardiografia 3D
 2. Ocena odkształcenia, tempa odkształcenia i rotacji
 3. Echokardiografia obciążeniowa
 4. Echokardiografia kontrastowa
 5. Echokardiografia kieszonkowa
 6. Dyskusja

17:00 Zamknięcie konferencji

Komitety

Komitet Naukowy
 
Prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska
Dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski
Dr hab. n. med. Andrzej Gackowski prof. UJ
Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Prof. dr hab. n. med. Bożena Sobkowicz
Dr hab. n. med. Piotr Szymański prof. IK
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński

Komitet Organizacyjny:

Katedra i Klinika Kardiologii WNoZ Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
i II Oddział Kardiologii SPSK nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne
im. Prof. Leszka Gieca w Katowicach


Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior


Członkowie:
Dr n. med. Mariusz Skowerski
Dr hab. n. med. Maciej Haberka
Dr n. med. Bartosz Lasota
Dr n. med. Patryk Grzywocz 
Dr n. med. Mariusz Bałys 

Abstrakty

W ramach konferencji zorganizowane zostaną dwie sesje plakatowe, w trakcie których przedstawione zostaną zakwalifikowane przez Komitet Naukowy prace oryginalne:

 • Angielskojęzyczna sesja moderowanych plakatów pod patronatem European Association of Cardiovascular Imaging - Heart Imagers of Tomorrow.
  EACVI-HIT to organizacja skupiająca młodych członków (do 38. roku życia) Europejskiej Asocjacji Obrazowania Sercowo-Naczyniowego. Gorąco zapraszamy wszystkich młodych członków Sekcji Echokardiografii (do 38. roku życia) do zgłaszania streszczeń prac oryginalnych na tę sesję (kryterium wiekowe dotyczy tylko pierwszego autora, który musi być jednocześnie prezenterem pracy). Zgłoszone prace, które nie zostaną zakwalifikowane do tej sesji, będą podlegały kwalifikacji do polskojęzycznej sesji moderowanych plakatów (bez konieczności ponownego zgłaszania).
 • Polskojęzyczna sesja moderowanych plakatów.
  Gorąco zapraszamy wszystkich członków Sekcji Echokardiografii do zgłaszania streszczeń prac oryginalnych na tę sesję.

 

Zgłaszanie abstraktów na obie sesje będzie możliwe do 1 kwietnia poprzez system abstraktowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.