Partner organizacyjny

Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy! 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego do udziału w XX Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

PolEcho 2018

Zapraszamy Państwa do Katowic, do znanego już zapewne Państwu  Międzynarodowego Centrum Kongresowego zlokalizowanego w sąsiedztwie Katowickiego Spodka. Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 maja 2018 roku.

Komitet Naukowy przygotował atrakcyjny program zawierający sesje prezentujące aktualne wytyczne w zakresie obrazowania echokardiograficznego a także sesje tematyczne dotyczące codziennych „gorących” tematów praktycznego wykorzystania tej metody w powiązaniu z innymi technikami obrazowania serca i naczyń.

W programie konferencji przewidziano także sesje prac oryginalnych w formie sesji posterowych, a ciesząca się zawsze dużą popularnością Sesja ciekawych przypadków klinicznych urozmaicona będzie możliwością głosowania elektronicznego w ramach quizu. Osoby pragnące doskonalić swoją wiedzę w zakresie zasad wykonywania badań echokardiograficznych będą miały możliwość uczestniczenia w kursach TTE, TEE i tzw. nowych technik echo. Będzie również możliwość zapisania się na warsztaty echo z zakresu nowych technik oraz na spotkanie z Ekspertem, Gościem naszej Konferencji

Wystawa firm sprzętowych zapewni Państwu możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi w zakresie echokardiografii, a stoiska firm farmaceutycznych zaprezentują swój arsenał najnowszych leków stosowanych w chorobach serca i naczyń.

Komitet Organizacyjny dołoży wszelkich starań aby pobyt Państwa w Katowicach był dobrze wspominany.

Do zobaczenia w Katowicach

Prof. Olga Trojnarska
Przewodnicząca Sekcji Echokardiografii PTK

Prof. Zbigniew Gąsior
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Program

Piątek, 11 maja 2018r.

 

Sala AB

10:00-12:00 Sesja przypadków – QUIZ z głosowaniem elektronicznym
Przewodniczący: A. Fijałkowska, A. Wojtarowicz, J. Bąk

11:00-12:00 Sesja moderowanych plakatów HIT session (dla młodych naukowców do 35 rż, w języku angielskim)
Moderatorzy: F. Flachskampf, B. Michalski, M. Fijałkowski

12:00-13:00 Sesja plakatowa
Prowadzenie: T. Kukulski, M. Olszowska, M. Konka, A. Goździk, M. Lipczyńska, D. Kratochwil-Kustrzycka

12:00-12:30 Jak zmieniło się leczenie pacjenta z niewydolnością serca dwa lata po ogłoszeniu wytycznych? - P. Ponikowski, wykład pod patronatem Novartis

12:30-13:00 Przerwa kawowa

13:00-14:00 Otwarcie Konferencji

 1. Powitanie: Z. Gąsior, P. Ponikowski, O. Trojnarska
 2. Wystąpienia Gości i przedstawiciela Miasta Katowice

Wykład inauguracyjny: Frank Flachskampf (SE): "Multimodality imaging in aortic diseases”

 1. Wręczenie nagrody za najlepszą pracę sesji plakatów moderowanych

14:00-15:30 ECHO w niewydolności serca (we współpracy z Sekcją Niewydolności Serca PTK)
Przewodniczący: P. Ponikowski, A. Gackowski, O. Trojnarska

 1. Diagnostyka przewlekłej niewydolności serca - czy potrzebujemy BNP? - A. Gackowski
 2. ECHO w HFpEF – wskaźniki przydatne w rozpoznaniu - J. Kasprzak
 3. ECHO na izbie przyjęć i na dyżurze - czy wykorzystywane prawidłowo? - B. Sobkowicz
 4. ECHO w ocenie skuteczności leczenia niewydolności serca - czy potrzebne? - T. Kukulski
 5. LVAD/HTx - kwalifikacja i ocena po zabiegu - M. Stąpór
 6. Dyskusja

15:30-16:00 Lunch

16:00-17:30 Wskazania do interwencji zabiegowej u chorego z wadą zastawkową – co nowego po pięciu latach (we współpracy z Sekcją Wad Zastawkowych PTK)
Przewodniczący: K. Mizia-Stec, T. Hryniewiecki, A. Wysokiński

 1. Zwężenie zastawki aortalnej - Z. Gąsior
 2. Niedomykalność aortalna - K. Mizia -Stec
 3. Zwężenie zastawki mitralnej - M. Olszowska
 4. Organiczna niedomykalność mitralna - J. Bąk
 5. Czynnościowa niedomykalność mitralna - A. Gackowski
 6. Dyskusja

17:30-18:00 Przerwa kawowa

18:00-19:30 Echokardiografia obciążeniowa w pozawieńcowych wskazaniach
Przewodniczący: Z. Gąsior, P. Lipiec, E. Płońska-Gościniak

 1. Protokoły testów obciążeniowych - P. Lipiec
 2. Wady zastawkowe - T. Kukulski
 3. Wady wrodzone i kardiomiopatie - B. Sobkowicz
 4. Wytyczne a praktyka kliniczna - E. Płońska-Gościniak
 5. Nowe możliwości w ocenie czynnościowej - R. Olszewski
 6. Dyskusja

 

Sala nr 24, II piętro

16:00-17:00 Meet the Experts
Chairpersons: P. Lipiec, M. Kowalski

16:00-16:20 Challenges and pitfalls in left ventricular diastolic function assessment - prof. Frank Flachskampf

16:20-16:40 From recommendations to clinical practice: case presentations - W. Kosmala

16:40-17:00 Discussion

Obecność uczestników po uprzednim zapisaniu się na sesję (liczba miejsc 30)

 

20:15 Kolacja

 

Sobota, 12 maja 2018r.

 

Sala A

9:00-10:30 Kiedy ECHO nie wystarcza? – rola MR i CT
Przewodniczący: P. Hoffman, K. Miszalski-Jamka, M. Fijałkowski

 1. Wady „lewej strony” serca - M. Haberka
 2. Wady „prawej strony” serca - K. Miszalski-Jamka
 3. Kardiomiopatia rozstrzeniowa i przerostowa - M. Śpiewak
 4. Inne kardiomiopatie - M. Fijałkowski
 5. W jakich sytuacjach klinicznych wybrać CT - M. Kruk
 6. Dyskusja

10:30-11:00 Przerwa kawowa

11:00-12:30 Prawa komora – budowa, funkcja i rokowanie
Przewodniczący: P. Pruszczyk, B. Sobkowicz, K. Mizia-Stec

 1. Prawidłowa morfologia i funkcja prawej komory w ECHO - P. Lipiec
 2. Arytmogena kardiomiopatia prawokomorowa - D. Kustrzycka-Kratochwil
 3. Nadciśnienie płucne - P. Pruszczyk
 4. Wady wrodzone serca - P. Szymański
 5. U pacjentów przed planowaną implantacją urządzeń wspomagających - A. Goździk
 6. Dyskusja

12:30-13:30 Lunch

13:30-15:00 Komunikacja pomiędzy lewa a prawą stroną serca?
Przewodniczący: A. Klisiewicz, P. Hoffman, O. Trojnarska

 1. Kogo kierować do zamknięcia PFO - M. Komar
 2. Problematyczne ASD - P. Szymański
 3. Wrodzone VSD - A. Klisiewicz
 4. Zespół Eisenmengera - P. Hoffman
 5. Ubytek międzykomorowy w przebiegu zawału - O. Trojnarska
 6. Dyskusja

15:00-15:30 Przerwa kawowa

15:30-17:00 Terapia resynchronizująca - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy
Przewodniczący: W.Kosmala, Z. Oko-Sarnowska, A. Tomaszewski

 1. Metody oceny asynchronii skurczu - M. Kowalski
 2. Echokardiografia w kwalifikacji chorych do CRT: od wytycznych po praktykę kliniczną - A. Szyszka
 3. Optymalizacja ustawień CRT-P - K. Mizia-Stec
 4. Wpływ terapii resynchronizujacej na przebudowę niewydolnego serca - Z. Oko-Sarnowska
 5. Czy potrzebujemy CRTeam? - M. Sterliński

 

Sala B

8:30-10:30 TTE od podstaw – kurs 
Przewodniczący: H. Szwed, A. Klisiewicz, A. Szyszka

 1. Anatomia echokardiograficzna - A. Klisiewicz
 2. Ocena funkcji skurczowej LV i RV - W. Kosmala
 3. Ocena funkcji rozkurczowej - W. Braksator
 4. Ocena niedomykalności - A. Szyszka
 5. Ocena zwężeń - M. Stąpór
 6. Ocena wad wrodzonych - P. Szymański

10:30-11:00 Przerwa kawowa

11:00-12:30 TEE od podstaw – kurs
Przewodniczący: W. Braksator, A. Gackowski, M. Fijałkowski

 1. Standardy wykonywania badań, anatomia, projekcje - P. Pysz
 2. Wady zastawki mitralnej - A. Gackowski
 3. Wady zastawki aortalnej i aorty - D. Sorysz
 4. Migotanie przedsionków. Zatorowość sercowopochodna - A. Tomaszewski
 5. Monitorowanie zabiegów przezskórnych i chirurgicznych - J. Bąk
 6. Ocena sztucznych zastawek serca - M. Maciejewski

12:30-13:30 Lunch

13:30-15:00 Echokardiografia w ocenie zastawki aortalnej i aorty – kurs
Przewodniczący: A. Wysokiński, E. Płońska-Gościniak, J. Kasprzak

 1. Dwupłatkowa zastawka aortalna - J. Kasprzak
 2. Zespół Marfana - Z. Oko-Sarnowska
 3. Koarktacja aorty - L. Tomkiewicz-Pająk
 4. Ostry zespół aortalny - A. Wysokiński
 5. Dyskusja

15:00-15:30 Przerwa kawowa

15:30-17:00 Nowe techniki echokardiograficzne od podstaw – kurs
Przewodniczący: P. Lipiec, O. Trojnarska, Z. Gąsior

 1. Echokardiografia 3D - P. Scisło
 2. Echokardiografia obciążeniowa - P. Wejner-Mik
 3. Echokardiografia kontrastowa - P. Lipiec
 4. Ocena odkształcenia, tempa odkształcenia i rotacji - M. Kowalski
 5. Echokardiografia kieszonkowa - M. Lipczyńska
 6. Dyskusja

17:00 Zamknięcie Konferencji

Komitety

Komitet Naukowy

Przewodnicząca:
prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska

Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski, prof. GUM
dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, prof. UJ
prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
prof. dr hab. n. med. Bożena Sobkowicz
dr hab. n. med. Piotr Szymański, prof. IK
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński

Komitet Organizacyjny:

Katedra i Klinika Kardiologii WNoZ Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
oraz II Oddział Kardiologii SPSK nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne
im. Prof. Leszka Gieca w Katowicach


Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Członkowie:
dr n. med. Mariusz Skowerski
dr hab. n. med. Maciej Haberka
dr n. med. Patryk Grzywocz 
dr n. med. Mariusz Bałys 
lek. Katarzyna Bańska-Kisiel
lek. Agnieszka Sikora-Puz

Abstrakty

W ramach konferencji zorganizowane zostaną dwie sesje plakatowe, w trakcie których przedstawione zostaną zakwalifikowane przez Komitet Naukowy prace oryginalne:

 • Angielskojęzyczna sesja moderowanych plakatów pod patronatem European Association of Cardiovascular Imaging - Heart Imagers of Tomorrow.
  EACVI-HIT to organizacja skupiająca młodych członków (do 38. roku życia) Europejskiej Asocjacji Obrazowania Sercowo-Naczyniowego. Gorąco zapraszamy wszystkich młodych członków Sekcji Echokardiografii (do 38. roku życia) do zgłaszania streszczeń prac oryginalnych na tę sesję (kryterium wiekowe dotyczy tylko pierwszego autora, który musi być jednocześnie prezenterem pracy). Zgłoszone prace, które nie zostaną zakwalifikowane do tej sesji, będą podlegały kwalifikacji do polskojęzycznej sesji moderowanych plakatów (bez konieczności ponownego zgłaszania).
 • Polskojęzyczna sesja moderowanych plakatów.
  Gorąco zapraszamy wszystkich członków Sekcji Echokardiografii do zgłaszania streszczeń prac oryginalnych na tę sesję.

 

Zgłaszanie abstraktów na obie sesje będzie możliwe do 1 kwietnia poprzez system abstraktowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

Współgospodarz

Patronaty Honorowe

Prezydent
SUM

Srebrny Sponsor

Patroni Medialni

Certyfikaty